IDEAL5000_MDS_safetec_Schraubenzieher_Einbruchschutz_V02_Layerc48c1892-b34837ab@954w2x

Okná pre pocit bezpečia

safetec inside

Okná musia byť stabilné a odolné, aby nemali vlamači žiadnu šancu. Spoločnosť aluplast zabudovala vďaka systému safetec inside do rámu efektívnu prekážku.
Po obvode prebiehajúca stredová drážka jednoducho a efektívne bráni hlbokému preniknutiu nástroja pri vlámaní do rámu.

Využitie na celom svete, miliónkrát osvedčená a pritom neustále sa vyvíjajúca: séria okien IDEAL, ktorej kvalita a rozmanitosť dizajnov presvedčí aj Vás.

Bezstarostný život s technológiou safetec inside.

Pre okná, balkónové dvere, dvere na terasy

Overený systém IDEAL sa dá osadiť nie len do okien, ale aj do balkónových dvier a dvier na terasy, ktoré Vám ponúkajú všetky výhody tejto rodiny systémov.

IDEAL 4000 | 70 mm stavebná hĺbka – overená stabilita
IDEAL 5000 | 70mm stavebná hĺbka – Bezpečný systém renovácie
IDEAL 4000 | 70 mm stavebná hĺbka – overená stabilita
IDEAL 4000 | 70 mm stavebná hĺbka – overená stabilita