Home > Okná Gealan
Okná Gealan S9000
GEALAN–FUTURA® je kombinácia jednotlivých profilov v systéme S 9000. Ponúka možnosť konštrukcie okenných prvkov vhodných pre pasívne domy so štandardnými profilmi a štandardné 2mm oceľovou výstužou tiež vo farbe podľa smernice ift WA-15/2. Overená hodnota Uf 0,89 W / (m²K) dokladá vynikajúce technické tepelnoizolačné základné vlastnosti. S GEALAN-FUTURA® sú pri použití lepiacej techniky STV® možné maximálnej veľkosti krídel do 2,40 m.
Okna Gealan S8000
Profilový systém S 8000 IQ dokladá dôslednú orientáciu na trh spoločnosti GEALAN. Pri konštrukcii tohto systému dorazového tesnenia so stavebnou hĺbkou 74 mm boli stredobodom pozornosti hospodárnosť a optimalizácia materiálu – pre bezproblémové a hospodárne spracovanie pri výrobe okien.
Okná Gealan Futura
Nový Gealan FUTURA® S 9000 je oknom budúcnosti – má novú profilovú kombináciu. Okno je vhodné pre pasívne domy. Možnosť vyhotovenia v rôznych farbách. Zateplený profil využíva výhody stredového a dorazového tesnenia spojené v jednom systéme.