Home > Aluplast Renovačny

Systém obnovy rámov sa používa na inštaláciu okien bez demontáže starých rámov. Špecifickosť tohto typu okien spočíva v použití špeciálnych renovačných rámov z tzv. Maskovací profil, ktorý zahŕňa drevený rám na vytvorenie výrazného vnútorného pásu a špeciálne profily krytu je možné použiť zvonku. Maskovacie profily v rámci majú rôzne šírky, ale je tiež možné ich vystrihnúť na špecifické potreby.

Nie je potrebné demontovať staré drevené rámy (prípadne iné materiály). Obnovovacie rámy sú navyše znižované vo výške, takže vďaka inštalácii na starom zárubni nie je plocha zasklievania výrazne obmedzená. Pri takejto montáži sa zabráni riziku poškodenia fasády budovy, skráti sa doba výmeny okien a zabráni sa časti dokončovacích prác (oprava a lakovanie).