Home > Aluplast Multi Sliding

Je to „najteplejšia“ zo všetkých troch systémov. Maximálna šírka zasklenia je v tomto prípade 33 mm. V tomto systéme sú dva rámy so šírkou 80 a 96 mm. Existujú dva typy vozíkov, z ktorých si môžete vybrať. Jeden typ s maximálnou hmotnosťou 120 kg a druhou až 150 kg.

V rámci tohto systému je možné použiť otvory A, C, D a F. Použitie špeciálneho profilu rámu, ktorý slúži ako dodatočná trať, umožňuje konštrukciu s viacerými traťami. To poskytuje rovnaký účinok ako sklápacie dvere, kde niekoľko otvorených krídel vyčnieva do jedného z najspodnejších štvrtí a vytvára jedno neprerušované svetlo.